fastshare
Abeles - Konstrukce charakterů planetárních duchů podle Agri
Vypnout statistiky
KATEGORIEPOSLEDNÍ PŘÍSPĚVKYPOSLEDNÍ OZNÁMENÍSTATISTIKY UŽIVATELE
Nick: Anonymous
Příspěvků: 3353
Hodnost: Warman
Varování: 0
---
Právě je 25 bře 2019, 13:06

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvek: 1 ] 
 Abeles - Konstrukce charakterů planetárních duchů podle Agri 
Autor Zpráva
Corporal
Corporal

Registrován: 17 kvě 2009, 11:47
Příspěvky: 72
Příspěvek Abeles - Konstrukce charakterů planetárních duchů podle Agri

occult
Abeles:
Konstrukce charakterů planetárních duchů podle
Agrippovy Okultní filosofie.
Agrippovy značky planetárních inteligencí a démonů nalezáme ve 22. kapitole
druhé knihy jeho Okultní filosofie. Jak tyto značky vznikly? Sám Agrippa říká, že jejich
tvar souvisí s magickými čtverci planet.
O jejich konstrukci mluví v současné české literatuře Josef Veselý [6] a manželé
Cicerovi [5]. Postupy, které uvádějí, jsou ovšem zjednodušené a nedostačují k věrné
nápodobě všech charakterů. Značky uváděné Agrippou totiž postrádají jednotná pravidla
konstrukce. Každé pravidlo je zde spíše možností než nutností a jeho užívání není v
žádném případě systematické.
Na počátku uveďme pár poznámek o vztazích hebrejských písmen a čísel, které
nám pomohou při práci s Agrippovými čtverci. Dříve, nežli začala hebrejština používat
nám známé arabské číslice, užívala pro označení čísel vlastní písmena. Každému
písmenu je tedy připsána hodnota podle tabulky, kterou uvádí Agrippa v 19. kapitole II.
knihy Okultní filosofie. Ne vždy bývá zvykem, aby koncovým písmenům, která
představují pouhé grafické varianty některých základních písmen, byly přiřazeny
samostatné hodnoty z řádu stovek; zde tímto způsobem počítáme a tím koncová písmena
řadíme na konec Alef-Bethu.
„… Qualiter autem eliantur
signacula et characteres cum
stellarum, tum spirituum ex istis
mensulis, sagax scrutator et qui
harum mensularum
verificationem intellexerit facile
invenire poterit.“ [1]
„… Jakým způsobem se
odvozují charaktery jak hvězd,
tak duchů jejich, snadno pozná z
těchto tabulek rozumný badatel,
který pochopil jejich
správnost.“ [3]
abecední
pořadí jméno znak číselná
hodnota
1. Alef a 1
2. Beth b 2
3. Gimel g 3
4. Daleth d 4
Vycházejíce z těchto vztahů mezi písmeny a čísly, pokusíme se s využitím
číselných čtverců restaurovat charaktery planetárních duchů. Zároveň s tím srovnáním
potvrdíme podobu jmen vzatých za základ při konstrukci značek. U každého charakteru
hovoříme o jevech, které se při konstrukci uplatnily a o výjimkách, které u dalších
charakterů nenalézáme, a snažíme se výsledný tvar rekonstrukce porovnat s charaktery
dochovanými v několika dostupných vydáních knih, jež tyto značky uvádějí.
Za základ bereme pečlivé kritické vydání Agrippovy De occulta philosophia [1]
(založené na tiscích z roku 1533 a rukopise darovaném opatu Trithemiovi z roku 1510), z
něhož přebíráme základní variantu jmen planetárních duchů a k němuž odkazujeme jako
k autentické Agrippově verzi. Ve tvaru značek se toto vydání neliší od Agrippa: Occult
Philosophy [2], odkud obrazy charakterů přebíráme. Pro základní českou variantu jmen
duchů srovnáváme s Agrippa: Okultní filosofie [3]. Provádíme srovnání i s dalšímy
vydáními a texty, které se vztahují k uváděným jménům a charakterům.
Naše zkoumání respektuje některé postupy moderních magiků a narozdíl od
Agrippy, který byl povznesen nad závazná konstrukční pravidla, užíváme v zájmu
přehlednosti pro počáteční bod signatury symbolu kroužku a pro koncový krátké příčné
čáry.
U každé planety čtenář nalezne její magický čtverec v číselné a hebrejské variantě,
dále jméno ducha a požadovaný součet jeho jména. Následovat bude tabulka s převodem
jména na čísla a s čísly, která je třeba použít pro konstrukci charakteru v planetárním
čtverci. Rekonstrukcí získaný charakter (kliknutím získáte detailní náhled) je poté
5. He h 5
6. Vav v 6
7. Zajin z 7
8. Cheth c 8
9. Tet e 9
10. Jod y 10
11. Kaf k 20
12. Lamed l 30
13. Mem m 40
14. Nun n 50
15. Samech s 60
16. Ajin i 70
17. Pe p 80
18. Cade x 90
19. Kof q 100
20. Reš r 200
21. Šin w 300
22. Tav t 400
koncové Kaf K 500
koncové Mem M 600
koncové Nun N 700
koncové Pe P 800
koncové Cade X 900
uveden v porovnání se dvěma variantami – [2] a [3]. Odchylky značek v jiných
vydáních jsou pouze zmíněny.
SATURN
Genius saturna: AGIEL = 45
Jméno je ve srovnávané literatuře uváděno ve správném původním tvaru layga
odpovídajícím číselnému součtu všech polí čtverce. Jeho přepis se v textech shoduje.
Vzhledem k tomu, že čtverec neobsahuje vyšší čísla než 9 jsou písmena s vyšší
hodnotou redukována do takto vymezeného rozsahu.
Charakter AGIELův:
Vidíme, že se signatura skrývá v levém dolním rohu čtverce a využívá pouze čísla
odpovídající redukovaným hodnotám písmen jména. Všimněme si, že v případě dvakrát
bezprostředně po sobě následujícího stejného čísla tvoří křivka v daném poli čtverce
vlnku, znázorňující zmíněné opakování.
Signatura se nachází v různých vydáních ve dvou základních variantách
zachycených na obrázcích. Charakter shodný s naší rekonstrukcí uvádí [1], [2], [4] a
[12], odlišný pak [3], [7], [8], [9] a [10].
Démon saturna: ZAZEL = 45
4 9 2
3 5 7
8 1 6
d e b
g h z
c a v
písmena jména l a y g a
číselná hodnota = 45 30 1 10 3 1
odpovídající čísla ve čtverci 3 1 1 3 1
Jméno nás ve svém hebrejském tvaru lzaz poněkud zarazí, neboť neobsahuje jindy
vždy přítomnou koncovku EL (la). S chybným tvarem lazz se můžeme setkat kupř. v
[11]. Ostatní texty shodně udávají Agrippův tvar.
Charakter ZAZELův:
Můžeme si všimnout, že se v charakteru vyskytl ostrý lom křivky. Tento ostrý lom
kreslíme v poli, v němž je úhel křivky spojující pole předchozí s následným různý od
úhlu nulového. Oblý tvar se kreslí v opačných případech, například tehdy, když se křivka
vrací do téhož pole, ze kterého přišla, jako zde, či kdykoli mají být čáry po jediném
zalomení tvořit rovnoběžky. Systém Golden Dawn [5] toto pravidlo nerespektuje a kreslí
vždy ostré lomy, proto jej s Agrippovými charaktery neporovnáváme.
JUPITER
Genius jupitera: IOPHIEL = 136
Český přepis jména jest JOFIEL a hebrejský ekvivalent, uváděný v [1], [2], [4] a [5]
písmena jména l z a z
číselná hodnota = 45 30 7 1 7
odpovídající čísla ve čtverci 3 7 1 7
4 14 15 1
9 7 6 12
5 11 10 8
16 2 3 13
d dy hy a
e z v by
h ay y c
vy b g gy
jest layphy.
Jméno uváděné v [3] je psáno chybně laypvy a má součet 137, tedy neodpovídá
požadované číselné hodnotě. V [11] se můžeme setkat s číselně vyhovujícím jménem
lypvy, které však neodpovídá konstrukci charakteru; [10] uvádí přepis JOHPHIEL.
Tvoří-li za sebou stojící písmena ve jméně jediné číslo ve čtverci se vyskytující –
jako v tomto případě Jod a Alef číslo jedenáct, pak tato písmena a jejich hodnoty
můžeme složit a užít pouze čísla výsledného. Nutno brát v úvahu následnost písmen,
neboť posloupnost Alef-Jod jedenáctku netvoří. Je na místě poznamenat, že toto sloučení
není povinností, jak vidíme už ze samostatně stojících písmen Jod-He (hy) na počátku
tohoto jména. Hebrejština pro označení čísla 15 tradičně nepoužívá kombinace písmen
hy, tj. 10+5, nýbrž ve, tj. 9+6. První varianta je vyloučena pro podobnost s jménem
Božím. Že se Agrippa necítil být tímto zákazem vázán je vidět již z přepisu pole s
hodnotou 15 do hebrejských písmen ve shora uvedených magických čtvercích.
Charakter JOFIELův:
V čísle 11, vzniklém složením písmen Jod a Alef, ay, je v tomto případě ostrý zlom,
nikoli vlnka značící opakovaný výskyt hodnoty.
Démon jupitera: HISMAEL = 136
Jméno i jeho přepis se ve všech srovnávaných textech shoduje. Hebrejský tvar jest
lamsh.
Charakter HISMAELův:
písmena jména l a y p h y
číselná hodnota = 136 30 1 10 80 5 10
odpovídající čísla ve čtverci 3 11 8 5 10
písmena jména l a m s h
číselná hodnota = 136 30 1 40 60 5
odpovídající čísla ve čtverci 3 1 4 6 5
Pro konstrukci charakteru nevyužíváme středy polí čtverce, čímž se přibližujeme
tvaru originálního Agrippova znaku. Zachování proporcí konstrukční čtvercové osnovy
není u Agrippových znaků pravidlem.
MARS
Genius marta: GRAPHIEL = 325
Do češtiny jméno převádíme jako GRAFIEL, hebrejský zápis jest layparg. Jméno
genia se v použitých zdrojích shoduje.
Zde se poprvé setkáváme s písmenem z řádu stovek, Reš=200 (r). Redukujeme jej
do řádu jednotek, ačkoli planetární čtverec umožňuje i redukci do řádu desítek. Naše
11 24 7 20 3
4 12 25 8 16
17 5 13 21 9
10 18 1 14 22
23 6 19 2 15
ay dk z k g
d by hk c vy
zy h gy ak e
y cy a dy bk
gk v ey b hy
písmena jména l a y p a r g
číselná hodnota = 325 30 1 10 80 1 200 3
odpovídající čísla ve čtverci 3 11 8 1 2 3
upřímná snaha stanovit pravidlo určující tento druh redukce dvou řádů oproti
redukci řádu jednoho nedošla naplnění.
Charakter GRAFIELův:
Jedná se o první uzavřený charakter, jenž se proporcemi liší od tradičně uváděné
podoby. Tvar však zachovává, což považujeme za klíčové měřítko správnosti.
Proporčnost není tradičně uváděným pantaklům vždy vlastní, jak jsme si mohli všimnout
již výše a i další charaktery nám dají za pravdu. Protažení značky v některém směru a
tím způsobené zkreslení úhlů se v charakterech vyskytuje poměrně často a většinou
přispívá k lepší „čitelnosti“ charakteru.
Démon marta: BARZABEL = 325
Jméno se v češtině přepisuje shodně s Agrippovým tvarem, což není vhodné
vzhledem ke správnému hebrejskému znění labxrb, uvedenému v [5] a [11].
Doporučujeme přepis BARCABEL. Původní podoba může být akceptovatelná v
německy mluvících krajích. V [5] a [11] se používá přepis BARTZABEL, který
respektuje obvyklá pravidla přepisu hebrejských písmen do angličtiny.
Pokud jde o samotné hebrejské jméno, již od dob Agrippových je tradován chybný,
číselně neodpovídající zápis labaxrb, který nalézáme v [1] i [2] a rovněž v [4]. V [3] je
chybně uvedeno jméno labairb, které nejenže neodpovídá číselně, ale ani uvedenému
přepisu.
I zde, stejně jako v případě předchozím, redukujeme stovky na jednotky.
Charakter BARCABELův:
písmena jména l a b x r b
číselná hodnota = 325 30 1 2 90 200 2
odpovídající čísla ve čtverci 3 1 2 9 2 2
V charakteru nacházíme výrazný nesystematický prvek. Jedná se o vypouklinu na
přechodu křivky z části oblé do části lomené. Důvod pro výjimečný tvarový prvek
nenacházíme. Domníváme se, že se jedná o zdůraznění opakovaného výskytu téže
číselné hodnoty, která bez tohoto zdůraznění opticky zaniká. Časem došlo k tvarovému
zjednodušení počáteční vlnky u opakované hodnoty pole 2. V [1], [2] a [12] je užit
obvyklý tvar, všechna pozdější vydání [3], [4], [7], [8], [9] a [10] kreslí zjednodušenou
podobu.
SLUNCE
Genius slunce: NACHIEL = 111
Poprvé se setkáváme se jménem, které neodpovídá součtu všech čísel čtverce, nýbrž
součtu jedné řady či sloupce.
V [10] se setkáváme s mylným uvedením číselné hodnoty jména, která je mylně zvýšena
6 32 3 34 35 1
7 11 27 28 8 30
19 14 16 15 23 24
18 20 22 21 17 13
25 29 10 9 26 12
36 5 33 4 2 31
v bl g dl hl a
z ay zk ck c l
ey dy vy hy gk dk
cy k bk ak zy gy
hk ek y e vk by
vl h gl d b al
na 212. Všeobecně se setkáváme s přepisem NACHIEL, v [11] však nalézáme
přepis NAKHIEL, který důrazněji upozorňuje na správný hebrejský tvar jména – laykn,
shodně uváděný i v ostatních textech. Jméno lykn, uvedené v [3], je chybným zápisem a
neodpovídá ani číselně.
Písmeno Lamed=30 (l), ve čtverci se nacházející, je nevynuceně redukováno na
hodnotu 3, ačkoli se pole s plnou hodnotou ve čtverci nalézá. Dále jsou zde ponechána
samostatně písmena, která lze sdružit. Jindy obvykle do čísla 11 spojené hlásky Jod-Alef
(ay) tu zůstávají odděleně coby čísla 10 a 1.
Charakter NACHIELův:
Již samotná shoda (v tomto případě téměř naprostá) s Agrippovým charakterem
nám dává za pravdu a ospravedlňuje kroky, o kterých jsme se výše zmínili.
Démon slunce: SORATH = 666
Narozdíl od slunečního genia dává součet jména démona číslo odpovídající součtu
všech čísel v planetátním čtverci.
Jméno je kromě [5], kde se uvádí jméno SORAT, přepisováno ve shodě s Agrippou, a i
hebrejský tvar trvs je všech vydáních uváděn shodně a bez chyb.
Redukují se pouze písmena, která se ve čtverci sama nenalézají. Reš=200 (r) se
redukuje o dva řády.
Charakter SORATHův:
písmena jména l a y k n
číselná hodnota = 111 30 1 10 20 50
odpovídající čísla ve čtverci 3 1 10 20 5
písmena jména t r v s
číselná hodnota = 666 400 200 6 60
odpovídající čísla ve čtverci 4 2 6 6
Tento charakter odpovídá podobně jako předchozí velmi přesně tradiční Agrippově
variantě. Jediná odlišnost, na niž snad netřeba upozorňovat, je různé provedení vlnky,
kterou křivka začíná. Agrippova verze je zde originální (a estetičtější) a povznáší se opět
nad systémové řešení. Naše se přidržuje shora uvedeného pravidla o opakované hodnotě.
VENUŠE
Genius venuše: HAGIEL = 49
Podobně jako u slunce i u venuše nepokrývá jméno jejího genia plný součet
planetárního čtverce. Součet jména odpovídá pouze kvadrátu planetárního čísla, tedy
počtu polí magického čtverce.
22 47 16 41 10 35 4
5 23 48 17 42 11 29
30 6 24 49 18 36 12
13 31 7 25 43 19 37
38 14 32 1 26 44 20
21 39 8 33 2 27 45
46 15 40 9 34 3 28
bk zm vy am y hl d
h gk cm zy bm ay ek
l v dk em cy vl by
gy al z hk gm ey zl
cl dy bl a vk dm k
ak el c gl b zk hm
vm hy m e dl g ck
Přepis se v našich zdrojích neliší, jen [10] uvádí tvar HAGHIEL. Hebrejsky je
jméno psáno vždy shodně – laygh.
Venušinský genius opakuje případ NACHIELa, genia solárního. Přestože planetární
čtverec již obsahuje číslo 30 a tedy písmeno Lamed (l), je toto písmeno redukováno o řád
na číslo 3. Písmena Jod a Alef se opět skládají do jediného pole s hodnotou 11.
Charakter HAGIELův:
Agrippa zde na poli ay=11, zdůrazňuje složenost této hodnoty ze dvou písmen
vlnkou, druhdy označující dvakrát po sobě se opakující hodnotu. Toto řešení je nezvyklé
a ne vždy užívané, jak jsme mohli vidět u znaku JOFIELova i jinde. Charakter, který
takto obdržíme i s redukcí Lamed, v každém směru odpovídá tradovanému vzoru.
Dostává se nám tak opět ospravedlnění, nikoli však vysvětlení.
Démon venuše: KEDEMEL = 175
I v tomto případě je součet pouze neúplný, odpovídající součtu jedné řady čtverce.
V [10] je tento součet uváděn chybně 157.
Přepis jména se ve srovnávaných textech shoduje, pouze v [7] je chybně uvedeno
KEDEMEK a [11] uvádí přepis QEDEMEL, čímž výrazněji upozorňuje na hebrejskou
předlohu a respektuje odlišnost Kaf k a Kof q. Hebrejské jméno je vždy shodně psáno
lamdq.
Ve jméně opět nedochází ke spojením, která jsou velikostí čtverce umožněna.
Souhlásky Mem a Alef (am) se nesdružují v číslo 41, které ve čtverci figuruje, a stojí
samostatně. Písmeno Kof=100 q se redukuje pouze o řád, což jsme dříve neměli možnost
pozorovat ani v případech, které tento postup umožňovaly. Oproti případu HAGIELa,
písmena jména l a y g h
číselná hodnota = 49 30 1 10 3 5
odpovídající čísla ve čtverci 3 11 3 5
písmena jména l a m d q
číselná hodnota = 175 30 1 40 4 100
odpovídající čísla ve čtverci 30 1 40 4 10
necháváme zde písmenu Lamed jeho vlastní hodnotu a pole.
Charakter KEDEMELův:
Rozdílnost křivek je drobná, ovšem na první pohled patrná. Vše bychom uvedli v
soulad posunutím počátku na jiné pole čtverce, blízké a pro věrnou rekonstrukci
vhodnější. Tento posun ovšem vyžaduje zásah do jména démona a tím rovněž do číselné
hodnoty, kterou jméno představuje. Nenalezli jsme lepší řešení, než je to, které zde
předkládáme. V [4] je charakter přerušen a kreslen dvěma čarami.
Inteligence venuše: BNE SERAPHIM = 1252
V hodnotě tohoto jména se setkáváme opět s využitím součtu celého čtverce.
Jméno inteligencí venuše je jediné skupinové označení, které Agrippa z planetárních
čtverců odvozuje. V češtině přepisujeme označení BNEJ SERAFIM, [5] uvádí BENI
SERAFIM. V hebrejštině je psáno Myprw ynb.
Pohledem na redukované hodnoty písmen jména zjistíme, že v tomto případě bylo
využito nejvyšších možných čísel ve čtverci obsažených.
Charakter BNEJ SERAFIM:
písmena jména M y p r w y n b
číselná hodnota = 1252 600 10 80 200 300 10 50 2
odpovídající čísla ve čtverci 6 10 8 20 30 10 5 2
Každé slovo získává v charakteru samostatnou křivku. Vzhledem k tomu, že se
nejedná o tvary složité a využívající tatáž pole čtverce, kreslí je Agrippa do jediného
obrazu. V [4] je opět část křivky slova SERAFIM vynechána a tím charakter poškozen.
MERKUR
Genius merkura: TIRIEL = 260
Hodnota jména odpovídá řádkovému součtu čtverce.
8 58 59 5 4 62 63 1
49 15 14 52 53 11 10 56
41 23 22 44 45 19 18 48
32 34 35 29 28 38 39 25
40 26 27 37 36 30 31 33
17 47 46 20 21 43 42 24
9 55 54 12 13 51 50 16
64 2 3 61 60 6 7 57
c cn en h d bs gs a
em hy dy bn gn ay y vn
am gk bk dm hm ey cy cm
bl dl hl ek ck cl el hk
m vk zk zl vl l al gl
zy zm vm k ak gm bm dk
e hn dn by gy an n vy
ds b g as s v z zn
Přepis jména je shodný napříč srovnávanou literaturou. Hebrejský tvar jména jest
layrye; v [11] se setkáváme s chybným layryt.
Opět slučujeme Jod-Alef (ay) do jediného pole s hodnotou 11.
Charakter TIRIELův:
Opět se zvýrazňuje sloučené pole s hodnotou 11 vlnkou opakované hodnoty.
Shodně s HAGIELovým charakterem, v rozporu s JOFIELovým a dalšími. Systematické
pravidlo nenacházíme.
Démon merkura: TAPHTHARTHARATH = 2080
Součet démonova jména odpovídá součtu polí celého čtverce. V [10] je chybně
udávána hodnota jména 280.
V češtině přepisujeme jako TAFTARTARAT. Hebrejský zápis trtrtpt se shoduje ve
všech uvedeních.
Písmena z řádu stovek zde redukujeme do řádu desítek. Využíváme nejvyšší možné
hodnoty a nevynuceným redukcím se vyhýbáme.
Charakter TAFTARTARATův:
písmena jména l a y r y e
číselná hodnota = 260 30 1 10 200 10 9
odpovídající čísla ve čtverci 30 11 20 10 9
písmena jména t r t r t p t
číselná hodnota = 2080 400 200 400 200 400 80 400
odpovídající čísla ve čtverci 40 20 40 20 40 8 40
Opět se jedná o uzavřený obrazec, v jehož tvaru se všechny srovnávané texty
shodují.
LUNA
37 78 29 70 21 62 13 54 5
6 38 79 30 71 22 63 14 46
47 7 39 80 31 72 23 55 15
16 48 8 40 81 32 64 24 56
57 17 49 9 41 73 33 65 25
26 58 18 50 1 42 74 34 66
67 27 59 10 51 2 43 75 35
36 68 19 60 11 52 3 44 76
77 28 69 20 61 12 53 4 45
zl ci ek i ak bs gy dn h
v cl ei l ai bk gs dy vm
zm z el p al bi gk hn hy
vy cm c m ap bl ds dk vn
zn zy em e am gi gl hs hk
vk cn cy n a bm di dl vs
zs zk en y an b gm hi hl
vl cs ey s ay bn g dm vi
zi ck es k as by gn d hm
Démon luny: HASMODAI = 369
Hodnota jména lunárního démona je rovna řádkovému součtu magického čtverce.
Česká varianta jména jest CHASMODAI [3], resp. CHASMODAJ [5]. Přepis často
opakuje Agrippovu chybu, založenou na nerozlišování Chet (c) a He (h). V [2], [4], [10]
se tak rovněž setkáváme s přepisem HASMODAI. V [11] je přepisováno CHASMODAI.
Zmiňovaná záměna písmen místy postihla i hebrejský zápis. Správný a i číselně
odpovídající tvar ydvmwc nalezneme v [1], [3], [4], [5] a [11], chybný ydvmwh v [2].
Agrippa se zde již při konstrukci dopustil chyby, když si nepovšiml drobného
rozdílu mezi Vav (v) a Zajin (z). Při slučování pak namísto hodnoty 46, odpovídající ve
jménu se objevující kombinaci hlásek Mem-Vav (vm), použil omylem kombinaci Mem-
Zajin (zm), tj. hodnotu 47.
Charakter CHASMODAIův:
Přesná shoda rekonstruované signatury s předlohou nám dává odvahu tvrdit, že
jsme nalezli opravdu počáteční chybu při konstrukci této signatury. Připisujeme ji na
vrub přímo Agrippovi z Nettesheimu.
Arcidémon luny: SCHEDBARSCHEMOTH SCHARTATHAN = 3321
Součet jména nejvyššího démona luny je roven součtu lunárního magického
písmena jména y a d v m w c
číselná hodnota = 369 10 1 4 6 40 300 8
odpovídající čísla ve čtverci 10 1 4 46
(47) 30 8
čtverce.
Jména lunárních duchů jsou ve srovnání s ostatními výrazně složitější a v literatuře často
komolena. Český přepis v [3] zní ŠED BARŠEMOTH ŠARTATAN. V [2] a [4]
nalezneme přepis shodný s Agrippovým, [11] uvádí SHADBARSHEMOTH
SHARTHATHAN, [7] přepisuje ŠEDBARŠEMOTH ŠARATHATHAN a [10] uvádí už
zcela neodpovídající přepis SCHED BARSCHEMOTH SCHAITACHAM. V [5] je
přepisováno ŠAD BARŠEMOT HA-ŠARTATAN, kde dochází k cílenému zásahu do
hebrejského zápisu jména.
Hebrejské jméno lunárního arcidémona, Nttrw timhwrb dw, uvedené v [1] jako jediné
slovo, v přepisu jako slova dvě, tvoří dle signatury slova tři – překladatel by snad
uvažoval i o větším počtu. V [2] a [11] je jméno hebrejsky uváděno jako dvě slova, v [3],
[4] a [5] jako slova tři. Znění podle Golden Dawn, uvedené v [5] je – jak jsme již
poznamenali – cíleně pozměněno a to na Nttrwh timwrb dw.
V signatuře je využito nezvyklého spojení redukce písmene Šin=300 (w) na hodnotu
30 ve čtverci obsaženou a současného sloučení s následujícím písmenem He=5 (h) v
hodnotu 35, odpovídající ve čtverci se nalézajícímu poli Lamed-He, (hl). Koncové Nun
(N) počítáme v řádu stovek a redukujeme pouze o řád. Písmena slova ŠED (dw)
neslučujeme.
Charakter arcidémonův:
písmena jména N t t r w t i m h w r b d
číselná hodnota = 3321 700 400 400 200 300 400 70 40 5 300 200 2 4
odpovídající čísla ve čtverci 70 40 40 20 30 40 70 40 35 20 2 4
Znovu, jako u venuše, má každé slovo vlastní křivku. Křivky, které by se
nepřehledně překrývaly a tvořily změť čar, jsou uváděny samostatně. Signatura se proto
pro délku jména rozpadá v několik izolovaných obrazců. V [4] je charakter poškozen
uzavřením oka na křivce BARŠEMOTH, v [9] je tento charakter částečně překlopen
(jako na obrázku z [3]) a spojen v jeden celek se značkou CHASMODAIe. Výskyt oka
na křivce BARŠEMOTH, tvaru zcela mimo obvyklá konstrukční pravidla,
zdůvodňujeme Agrippovou snahou o lepší čitelnost značky. Stejná snaha, která velí
oddělovat křivky víceslovného jména do samostatných obrazců, se podle nás vztahuje i
na provedení tohoto úseku charakteru. Jistě by bylo možno použít rovnoběžných čar se
zaoblením na cílovém poli 70 (nyní značeném kroužkem na linii charakter). Potom by
ovšem bylo hůř viditelné pole 30, na němž začíná úsečka slova ŠED. Tyto zásahy do
provedení za účelem lepší čitelnosti signatury či její větší krásy můžeme připsat geniu
Agrippovu či geniu samému. Uvedený charakter je v [7] a [8] vydáván za značku
arcigenia a nikoli arcidémona.
Arcigenius luny: MALCHA BETHARSISIM HED BERUAH SCHEHAKIM = 3321
Toto jméno bývá nejčastěji poškozeno ve většině vydání.
Už číselná hodnota jména je v [10] uváděna chybně jako 2321.
Pro češtinu navrhujeme přepis MALCHA BETARŠIŠIM 'ED BERUACH
ŠECHAKIM. Varianta uváděná v [3], MALCHA BETARSISIM HED BERUACH
ŠECHAKIM, je na půl cesty od latiny k češtině. Od původního Agripova přepisu se liší
už varianta uváděná v [2] a to MALCHA BETHARSISIM HED BERUAH
SCHEHALIM. Německé vydání [4] je jediné z porovnávaných textů, které je věrné
Agrippově předloze. V systému Golden Dawn [5] se užívá přepisu pro pozměněné jméno
MALKA BE TARŠISIM VE-AD RUACHOT ŠELACHIM. V [7] nalezneme přepis
MALCHABETARSISIM HED BERNAH ŠEHAKIM, v [10] je uváděno MALCHA
BETARSISIM HED BERUAH SCHENHAKIM, pozměněné hebrejské jméno a tedy i
přepis nalezneme v [11], kde se uvádí MALKAH BE TARSHISHIM VA A'AD BE
RUAH SHEHAQIM.
Podobně jako přepis jména arcigenia latinkou, i původní hebrejský tvar urpěl
mnoho škod. Již [2] uvádí poškozené jméno Myqhw dvrb di Mysywrtb aklm. Méně chyb
nalezneme v [3] Myqcw hvrb di Mysywrtb aklm a ještě méně v [4] Myqcw cvrb di
Mysywrtb akla. Golden Dawn [5] navrhuje vlastní tvar jména Mylcw tvcwr div
Mysywrtb aklm, které jako jediné z doposud uvedených odpovídá hodnotou
požadovanému číselnému součtu planetárního čtverce. V [11] je uváděno opět jméno
upravené a navíc číselně neodpovídající Myqhw hvrb div Mywywrtb aklm. Na závěr
výčtu uveďme jméno podle Agrippovy předlohy [1], které zcela odpovídá
žádanému součtu – Myqcw cvrb di Mytywrtb aklm.
Poznamenejme, že použití slova Mytywrt je zarážející, neboť se zřejmě má jednat o
plurál slova wywrt (Taršiš), označujícího duchového vládce vodního živlu (viz Okultní
filosofie, kn. 2., kap. 7). Ovšem ostatní slova, ve jméně použitá, mají přesný význam a
zasahovat do jejich podoby se nezdá být na místě. Nechápeme důvod, který přiměl
Golden Dawn změnit slovo Myqcw, tj. mračna, oblaka, na slovo Mylcw, význam
postrádající.
Ve slově MALCHA spojujeme Kaf-Jod (ak) do jediného pole s hodnotou 21.
Písmena z řádu stovek redukujeme pouze do řádu desítek; výjimkou je koncové Mem ve
slově BETARŠIŠIM (Mytywrtb), pro které užíváme hodnotu 40, jako by se nejednalo o
písmeno koncové. Že si byl Agrippa dobře vědom hodnoty koncového písmene je vidět z
toho, že s plnou hodnotou 600 počítal v písmenném součtu jména. Proč tedy tato
záměna? Snad z toho důvodu, že slovo samotné neleží na konci celého jména
arcigeniova. Je to jediný případ takovéhoto výskytu koncového písmene, který v řadě
planetárních duchů nacházíme, takže nemáme možnost srovnání a případného stanovení
pravidla.
Charakter arcigenia:
písmena jména M y q c w c v r b d i M y t y w
číselná hodnota = 3321 600 10 100 8 300 8 6 200 2 4 70 600 10 400 10 3
čísla ve čtverci 60 10 10 8 30 8 6 20 2 4 70 40 10 40 10 3
Charakter je opět rozdělen do dvou obrazců. Jak vidíme z uvedených srovnání,
pozdější vydání často spojují obě křivky slov BERUACH ŠECHAKIM. Dochází k tomu
jednak u uvedeného vyobrazení z [3] a totéž provedení nalézáme i v [4], [7] a [10]. Tvar
rozpojený uvádí [1] i [2], dále pak [12] a [8], kde se však charakter spojuje se značkou
CHASMODAIe a vydává za značku arcidémona. V [9] je uváděna pouze část značky, a
to křivky MALCHA BETARŠIŠIM. Tato první část charakteru arcigénia je poškozena
pouze v [4], kde jsou křivky jednotlivých slov spojeny dohromady.
Máme-li právo zhodnotit výsledky vlastní práce, musíme říci, že ač mnoho nového
nepřinesla, přece alespoň nemálo starého znovu odkryla.
Považujeme za prokázané, že většina vydání Agrippovy Okultní filosofie a
pozdějších prací na ní založených je ve jménech duchů či tvaru jejich charakterů
poškozena a neodpovídá v některých případech původním návrhům Agrippovým. V
námi srovnávaných textech nedošlo k věrné shodě jak textu tak obrazu v celém rozsahu
ani v jediném případě.
Ačkoli jsme nedokázali odvodit obecná pravidla pro tvorbu signatur, která by byla
aplikovatelná na všechny Agrippovy pečeti, dospěli jsme ke konstrukčnímu postupu
každé jednotlivé signatury. Tento soubor jednotlivých odvození znaků považujeme za
odpovídající postupům, které užil při tvorbě i Agrippa. Srovnáním s charaktery jsme
dospěli k přesnému stanovení jmen duchů v hebrejštině a po srovnání různých variant
jsme sjednotili přepis jmen do latinky.
Závěrem děkujeme všem přátelům, kteří si tuto krátkou studii prošli a jejichž
poznámky nás často přivedly k úpravě znění, která snad vždy byla ku prospěchu textu.
LITERATURA:
[1] Agrippa, Cornelius: De occulta philosophia libri tres (Leiden, New York, Köln 1992)
[2] Agrippa of Nettesheim: Occult Philosophy (London 1651)
[3] Agrippa z Nettesheimu: Okultní filosofie (Praha 1994)
[4] Agrippa von Nettesheim: Magische Werke (Berlin 1916)
[5] Cicero, Chic & Sandra Tabatha: Zasvěcení do praktické magie IV, Practicus (Praha
2003)
[6] Veselý, Josef: Magie (Praha 2001)
[7] Claviculae Salamonis (Praha 1990)2
[8] Kefer, Jan: Theurgie magické evokace (Praha 1937)
[9] Kabelák, František: Magia nigrae (Brno 1994)3
[10] Papus: Traité élémentaire de magie pratique (Paris 1893)
[11] Crowley, Aleister: Liber 777 (1955)
[12] Barrett, Francis: The Magus (London 1801)
Vypracováno s využitím uvedené literatury z fondů Národní knihovny,
Esoteric Archives, Sacred Texts a Gallica-BNF.


04 úno 2012, 13:10
Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvek: 1 ] 

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

StahovaniZaSMS Pizza Modena MP3 free download