fastshare
Rowe, Benjamin  - Základní dovednosti magie
Vypnout statistiky
KATEGORIEPOSLEDNÍ PŘÍSPĚVKYPOSLEDNÍ OZNÁMENÍSTATISTIKY UŽIVATELE
Nick: Anonymous
Příspěvků: 3356
Hodnost: Warman
Varování: 0
---
Právě je 17 led 2019, 06:05

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvek: 1 ] 
 Rowe, Benjamin - Základní dovednosti magie 
Autor Zpráva
Corporal
Corporal

Registrován: 17 kvě 2009, 11:47
Příspěvky: 72
Příspěvek Rowe, Benjamin - Základní dovednosti magie

Základní dovednosti magie

Benjamin Rowe, Copyright 1999
________________________________________

________________________________________
Tři základní dovednosti
Veškerá účinná magie stojí na třech základech: imaginace, citové pohnutí (vzrušení) a cítění (pocit); všechno ostatní, všechna slova a gesta, nástroje a oblečení, pracovní kruhy a nábytek – slouží k zesílení a soustředění těchto tří schopností. Když se jedné z těch tří nedostává, pak se dílo pravděpodobně mine účinkem; jakmile jednou zvládnete užívat všechny tři, můžete přestat používat všechny ostatní věci, které lidé někdy považují za základ praktiky.
Z oněch tří je vzrušení (citové pohnutí) síla, jenž řídí celou “show”; vzrušení z nitra a ze srdce. Půjdu dokonce dál – není to pouze vzrušení, ale chtíč (nadšení, zanícení,vášeň), jenž je silou skrývající se za magií. Chtíč, ve smyslu intensivní touhy spojit se s tím, co hodláte vzývat; touha po spojení, která je bez omezení a bez hranic, ale jenž je zaměřena pouze na to, o co je usilováno. A konečně chtíč, ve smyslu neomezeného nadšení pro úkon, kterým usilujete o navázání spojení. Připusťme, že to je ideální případ; ale čím více se mu dokážete přiblížit, třeba jen na chvíli, tím je více pravděpodobné, že vaše dílo bude úspěšné.
Tento chtíč po spojení je to, co vytváří magickou spojku mezi mágem a tím co vzývá; nebo, když už spojení existuje, zvětší je a zesílí. Vzrušení mezi nimi vytváří doslovně kanál, nebo pupeční šňůru, skrze kterou může energie a vědění proudit oběma směry. Čím je silnější vzrušení, tím je silnější spojení. Menší energie (síla) se ztrácí v rozptýlení a v postranních myšlenkách, silnější navozuje spojení. Proto je nanejvýš žádoucí čisté soustředění.
Naopak překážka v mágově postavení ohledně spojení způsobuje stažení (sevření) v propojení, což zmenší mohutný průtok síly skrze něj (tj. skrze kanál - pozn.překl.). Pokud mág trvá na tom, aby se duchovní síla, nebo bytost manifestovala určitou (specifickou) cestou, pak je méně pravděpodobné, že se projeví, nebo bude manifestace slabá. Ale když bude jeho touha po spojení ničím nepodmíněná, pak bude odezva daleko více pravděpodobnější, a pokud se dostaví, bude mocná. Podobně, když například mág provádí rituál, aby získal peníze a přeje si, aby se peníze objevily v podobě pokladního šeku, je málo pravděpodobné, že toho dosáhne, než když si je bude přát v jakékoliv formě.
Tento nepodmíněný chtíč ve své nejvyšší podobě je téměř nerozeznatelný od toho, co se nazývá “Božská Láska”, která je nejdůvěrnější a pomocí které se může dosáhnout (během pronášení slov) transcendentálního stavu božského aspektu Matky. Chtíč po spojení je přeměněn do čistého vztahu (poměru), čisté Lásky, ve kterém jsou veškeré rozdíly (odlišnosti) smazány; přirozenost mága a přirozenost invokované bytosti zmizí a úplně se ztratí ve spojení mezi nimi.
Imaginace poskytuje prostředníka (nebo spíše přístup k prostředníkovi – médiu), jímž magie tvoří své výsledky. Osobní imaginace se jeví jako na sebe navazující směs s astrálním světlem – větším magickým universem; přechod, kdy se jedno stává druhým je nemožné jasně definovat. Objekt, jenž je čistě vnitřním výtvorem – stvořený a udržovaný pomocí imaginace mága a poháněn silou vzrušení – se může přesunout ven, do astrálního světla a získat tak život, nezávislý na svém stvořiteli. Může pak shromáždit, nebo se stát nádobou pro magickou sílu a působit spět na svého tvůrce (nebo na ostatní) cestami, jenž je pro mága nemožné vykonat pouze imaginací. Naopak, operující na úrovních, které mág nemůže vnímat, se mu mohou projevit skrze jeho vnímavou imaginaci a otevřít tak jeho vědomí novým říším zážitků.
Symboly užívané v magii jsou formy, které když jsou vytvořeny imaginací vedou ke shromáždění specifických druhů sil z astrálního světla, jež jsou dále vymezené záměrem mága. Nakonec tvar nádoby určuje to, co do ní může být vloženo; jednodušeji, ztrnulé geometrické útvary (jako je pentagram a hexagram) přitahují poměrně čisté a zásadní (základní) síly; složité symboly – např. podoby bohů – přitahují jim odpovídající komplexní seskupení sil.
Když mág promítá obraz symbolu do svého okolí, je tak stvořen rozšířený magický prostor, ve kterém je astrální světlo, stanovené příbuzností se symbolem. Tento prostor se stává nejpřitažlivější typům invokované síly a více přizpůsobivý pro magické bytosti, jež mají přirozenost představovanou symbolem. Svět sil a svět mága se tak protne, čímž se umožní vzájemné působení.
(Detailní postup praxe za dosažením imaginace a tvořením účelového magického prostoru se nachází v mé stati A Short Course in Scrying. Přítomný list je spíše zaměřen na to, aby na příkladu ukázal jejich použití v základních rituálech.)
Cítění (pocit) je třetí noha trojnožky a konečný klíč k úspěchu v magii. Abyste uskutečnili podmínky, po kterých toužíte, musíte v sobě vytvořit vnímaní a pocit, že věci, které jste stvořili skrze svou imaginaci jsou skutečné, a že cíle operace bylo dosaženo. Jestliže v magickém světě jednáte se všemi svými jsoucny, jako by byly skutečné, tak se také skutečné stanou. Tento pocit skutečnosti je spoušť, která zapříčiňuje, že symbol přejde z imaginace do astrálního světla.
Tento klíč je jednoduše vyjádřen, ale v praxi dělá velké problémy mnoha lidem. Obvykle za to mohou rozumové pochyby – “Vždyť vím, že si to pouze představuji” – a strach v různých podobách, např. “Co když mě to přivede k šílenství?”. Obě musí být během trvání operace z mágova vědomí nemilosrdně vymýceny. Teprve až je práce zcela dokončena, můžete být plni pochyb a strachu podle libosti; určité množství pochyb a kritického zkoumání je v tento okamžik vhodné. Ale během práce musíte být zcela soustředěni na cítění (ne myšlení), že to co stvoříte je skutečné.
Někdo by mohl podotknout, že tato myšlenka “víry tvořící realitu” je ve skutečnosti určitá forma autohypnozy, cesta bláznovství, jež se děje snížením kritické schopnosti. Úspěšně provedený rituál odstraní tyto starosti. V určitém bodě díla je překročen práh; síla invokace přináší silnější odezvu odněkud z vnějšku (mimo vás). Výsledky ve vašem magickém světě ožijí, nebo se přinejmenším stanou nezávislé na vaší vůli. A – což je důležitější – projeví sílu, bohatost a strukturu, což je pro vás nemožné provést pouze vaší imaginací, bez ohledu na to, jak velký adept můžete v jejím užívaní být. Kdysi se přihodilo, že dokonce skeptická mysl musela uznat, že události (výsledky) jsou v určitém smyslu “skutečné”, i když ne ve stejném smyslu, jako světské dění.
Takže, aby byla magie úspěšná, musí vzrušení navodit propojení vnějšku do magického universa, imaginace ho musí zaměřit k požadovanému cíly a cítění musí potvrdit realitu toho, oč je usilováno. Dokonalý úspěch se nedostaví hned při prvním pokusu; u některých lidí ani při patnáctém. Chce to čas na přípravu mysli, aby se tyto postupy (cvičení) náležitě provedli. Ale když je jednou úspěch dosažen, další úspěchy následují v kratších intervalech.
Pentagramový rituál řádu Golden Dawn
Pentagramový rituál je výborný praktický příklad, jak dosáhnout zběhlosti v těchto třech základních dovednostech. Jeho tělesné a slovní elementy jsou jednoduché a snadno se pamatují, což umožňuje studentovi klást větší pozornost na vizualizaci a ji provázející cítění (pocity). Ale i přes veškerou svou jednoduchost je způsobilý vyvolat ve vědomí mága hluboké dojmy (efekty). Jeho provádění má také dlouhodobý prospěch (užitek); očišťuje a posiluje mágovo magické tělo a zvyšuje jeho celkovou citlivost k událostem v magickém universu.
Nicméně často zmiňované popisy Pentagramového rituálu nečiní skoro žádné zmínky o jeho imaginačních a pocitových složkách. Snad jen v Golden Down a Crowleyho A:.A:. byly pravděpodobně předmětem ústních instrukcí, nebo se jednoduše předpokládalo, že jsou zcela samozřejmé, než aby se o nich zmiňovalo. Bez ohledu na to, byla to právě absence takových popisů, jež vedla studenta k tomu, aby požadoval propracovanou verzi rituálu, jež následuje dále.
Pentagram je symbol, jehož síla je z části jeho vlastní a z části je záležitostí mágova záměru (úmyslu, zaměření). Jeho přirozenou tendencí (v astrálním světle) je přitahovat dynamickou, aktivní směs elementálních sil; pro porovnání, rovnoramenný kříž přitahuje ty stejné síly, ale má sklon je zadržovat fixované a oddělené od sebe. Ale když je pro invokaci určitého elementu použit pentagram, je element široce determinován mágovou obvykle užívanou metodou a jeho momentálním záměrem. Při kreslení pentagramu existuje několik metod přiřazení požadovaného elementu; všechny z nich jsou více, či méně libovolné a jejich účinnost závisí na daném (důsledném, shodném, pevném) užití a praxi.

V moderních magických systémech se obvykle elementy řadí k hrotům tak, jak je ukázáno na obr. 1. Toto řazení pochází z Golden Dawn a úmyslně odráží pozice elementárních tabulí uvnitř “opravené” Velké tabule enochiánského magického systému. Také se mohla použít původní verze Velké tabule (což se díky novějším objevům může zdát vhodnější), z čehož by vyplynulo podstatně odlišné uspořádání asociací: Země by náležela pravému hornímu hrotu, voda pravému spodnímu a oheň levému spodnímu.
Ale protože asociace Golden Dawn došly obecného užívání, je lepší při nich zůstat. Způsob “kreslení” vzývacích a vykazovacích pentagramů je také libovolný, ale v tomto případě Golden Dawn používá metodu, která je nešikovná, těžká k zapamatování a obsahuje nežádoucí dualismus. Místo ní doporučuji metodu, kterou používal (řád) Aurum Solis, jenž je jednoduchá a logická. Vzývací pentagram “kreslete” ve směru hodinových ručiček počínaje hrotem požadovaného elementu; vykazovací pentagram kreslete od toho stejného hrotu, ale proti směru hodinových ručiček.
Ve verzi rituálu řádu Golden Dawn je mág instruován k tomu, aby v každém směru “kreslil” pentagram země. Bylo to založeno na teorii, že element země slouží jako nádoba, neboli receptakulum pro zbylé tři elementy. Zdá se, že tato idea pochází ze starého názoru, v němž oheň, voda a vzduch byli skutečné elementy a země toliko něco, na což působili. Domnívám se, že je vhodnější používat pentagram ducha. Duch totiž v sobě shodně obsahuje ostatní elementy a napomáhá jejich vzájemné přeměně, takže vytváří v projeveném světě vhodnou aktivitu a život; a to je daleko více použitelné.
Menší pentagramový rituál
Otevření:
1. Stůj v centru kruhu tváří k východu, chodidla měj u sebe. Dotkni se palcem středu svého čela a vyslov “Ateh”.
Když vyslovuješ “Ateh”, imaginuj, jak z nebe sestupuje paprsek světla a okolo tvé hlavy utváří kouli, nebo klenbu v průměru kolem 9 palců zářivě bílého světla.
Poznámka: Kdekoliv se zmiňuje zářící koule, sloupec, nebo čára, mají mít podobu neonového světla, průsvitného, nebo průhledného, jehož každý vnitřní bod vydává světlo. Tvé tělo má být těmto obrazům dokonale “průsvitné”; to znamená, že čára, nebo sloupec má procházet skrze tvé tělo, aniž by byl jakýmkoliv způsobem přerušen.
2. Palec pomalu posunuj po středové linii svého těla dolů, dokud se nedotkneš země mezi svými chodidly.
Jakmile pohybuješ palcem dolů, imaginuj sloupec bílého světla silný okolo 3 palců, sestupující z koule středem tvého těla stejnou rychlostí (jakou svým pohybem “kreslíš” sloupec). Pociťuj, jak je sloupec naplněn vibrující energií, která všude tam kudy ve tvém těle prochází navozuje souladné vibrace.
Vyslov “Malkuth.”
Imaginuj sloupec světla sestupující pod tvými chodidly do země. Najednou se na jednom místě “ukotví” a utvoří další kouli světla; tato koule je zpočátku tmavě červená, ale jakmile do ní vtéká více energie, rychle se stává světlejší a bělejší.
3. Dotkni se svého pravého ramena v úrovni srdce a vyslov “ve-Geburah”.
Imaginuj malou kouli světla utvářející se tam, kde ses dotkl.
Svou ruku horizontálně přesuň do stejného bodu na levém rameni a vyslov “ve-Gedula”.
Jakmile pohybuješ svou rukou, imaginuj další čáru bílého světla, která vede horizontálně skrze střed tvého těla a protíná čáru vertikální zhruba v místě tvého srdce. Když čára dosáhne tvého levého ramene, imaginuj zde se utvářející další malou kouli světla. Pak imaginuj, že energie mezi nimi protéká tam a zpět. Pociťuj tuto energii, jak prochází skrze tvé tělo a ve tvém srdci začíná vytvářet pocit chvění (brnění).
4. Kolem svého srdce vytvoř ve směru hodinových ručiček kruh v průměru okolo 6 palců. Vyslov “le-Olahm.”
Jakmile dokončíš tento kruh, imaginuj velkou růžovou růži, jejíž stonek se nachází tam, kde se protínají horizontální a vertikální linie kříže. Ve svém srdci pociťuj pohyb jejích lístků jak se rozvíjí. Až se celá rozvine, imaginuj jak z ní do všech směrů vychází růžová záře. Tato záře se rozpíná, dokud úplně neobklopí kříž a tvé tělo.
Připaž a zatím co stojíš zpříma, uvolni se jak nejvíce můžeš. Věnuj pár chvil uvědomění si a procítění všeho, cos zatím vizualizoval. Můžeš v sobě vyvolat pocit zadostiučinění za vše, co jsi dosud udělal a těšit se z výsledku.
5. Vyslov “Amen”
6. Ať předcházející vizualizace zmizí. Nepokoušej se ji “vymazat”, pouze přestaň na její udržování klást pozornost. Jestliže bez jakéhokoliv tvého úsilí stále existuje, je to v pořádku. Jestliže zmizí, je to v pořádku také.
Vlastní obřad
7. Přesuň se v kruhu na východ. Holí, nebo spojenými prsty své ruky, nakresli velký pentagram.
Linie všech pentagramů a kruh je spojující se mají jevit v modro-bílé barvě. Nechť jsou zřetelné a trojrozměrné, přesně tak jako šňůra, nebo tenké lano. Holí, nebo rukou bodni do středu pentagramu a vyslov
“Ja-ve”.
Jakmile jméno vyslovíš, imaginuj, jak se vnitřek pentagramu stává otevřeným oknem do říše vzduchu. Za oknem imaginuj nějakou krajinu, která ti připadá vzdušná. Jeden obraz se mně dobře osvědčil: Pohled z Tuscanského kopce (Tuscan – město); obloha jako by byla namalovaná zářivou modří a vytvářela tak nesmírný a širý dóm, že se v něm člověk a přírodní útvary zdají být nepatrné. Podobným obrazem je “Velká Obloha (Big Sky)” amerických rovin. Ať už použiješ cokoliv, měl bys cítit, že krajina je naplněna hojností nekonečně rozšířené, vše pronikající a éterické síly vzduchu. Imaginuj, že se tato říše donekonečna rozprostírá ve směru, kam jsi obrácen.
Jakmile jsi krajinu pevně vizualizoval, imaginuj chladný vítr vanoucí skrze pentagram do tvého kruhu. Pociťuj, jak vítr naplňuje celý kruh a vane skrze tvé tělo a duši, nenechávajíce žádnou tvou část netknutou. Vane ven a nečistý vzdušný element tvé přirozenosti nahrazuje čistou vzdušnou silou. Tento pocit vanutí udržuj tak dlouho, dokud se nebudeš cítit očištěn a naplněn vzdušnou silou.
Poznámka: Pokud vykazuješ, měl bys následně cítit sílu ženoucí se z tebe a z kruhu ven, zpět skrze pentagram. Potom imaginuj “okno” znovu zavřené. To stejné platí pro ostatní světové strany.
Na okamžik se zastav a uvědom si, jaké množství vzdušnosti jsi zvládl přenést do kruhu. Pociťuj nad tím uspokojení a slib si, že příště to provedeš ještě lépe. Potom přestaň vědomě udržovat obrazy a pocity. Z počátku budou zvolna mizet, ale s pokročilejší praxí shledáš, že v kruhu zbytek pocitu elementu zůstává i přes zbývající část obřadu.
8. Jdi po směru hodinových ručiček, dokud nedojdeš k jihu. Jak jdeš, počínaje středem východního pentagramu, kresli světle modrou linii. Tváří k jihu nakresli velký pentagram. Bodni do středu pentagramu a vyslov “Adonai”.
Imaginuj pentagram otevřený do říše ohně. Krajina, kterou sis zvolil, má vyjadřovat pocit intenzivního horka, podobného jako cítíš na slunci, jenže ze všech stran a bez žádného zdroje. Vhodná představa může být Údolí Smrti v poledne, kdy se vzduch ve všech směrech chvěje horkem. Nebo povrch Slunce – úplně žhnoucí žár. Krajina má být silou (ohnivého) živlu popraskaná, a pociťuj, jak se ve směru, kam jsi obrácen, rozprostírá do nekonečna.
Jakmile je krajina pevně fixována, pociťuj horko, jek se žene skrze pentagram do tvého kruhu. Pociťuj, jak naplňuje kruh i tebe, spaluje a zcela pohlcuje všechny nečistoty a potom je nahrazuje čistou ohnivou silou. Pokračuj, dokud se necítíš zcela ohněm očištěn a naplněn jeho silou.
Na okamžik se zastav a uvědom si, jaké množství ohnivosti jsi zvládl přenést do kruhu. Pociťuj nad tím uspokojení a slib si, že příště to provedeš ještě lépe. Potom přestaň vědomě udržovat obrazy a pocity.
9. Jdi po směru hodinových ručiček na západ, a zároveň jak jdeš kresli (příslušnou) výseč kruhu.
Tváří k západu nakresli velký pentagram. Bodni do středu pentagramu a vyslov “Eheieh”.
Imaginuj pentagram, jenž se stává oknem do říše vody. Imaginuj vlhkou krajinu. Používám buď kraj plný hlubokých vod, barvy téměř fialově modré; nebo obraz útesu pod vodou s hojností ryb a rostlinného života a s vlnami na hladině nad hlavou.
S vizualizovanou krajinou zároveň imaginuj, jak do kruhu a do tebe proudí voda, rozpouští a rozřeďuje do nicoty jakékoliv nečistoty a nahrazuje je svou vlastní čistou silou.Udržuj tento pocit, dokud se necítíš čistý a zcela naplněn vodou.
Zastav se, aby sis uvědomil vodní element, který jsi zvládl přenést do kruhu. Pociťuj nad tím uspokojení a ujisti se, že příště to zvládneš ještě lépe. Potom přestaň obrazy vědomě udržovat.
10.Jdi po směru hodinových ručiček na sever a zároveň jak jdeš kresli kruh. Tváří k severu nakresli velký pentagram. Bodni do středu pentagramu a vyslov “AGLA”.
Imaginuj pentagram, jenž se stává oknem do říše země a za nímž můžeš vidět nějakou krajinu, která ti připadá naprosto “zemnatá”. Používám buď lehce hřejivé temnoty neurčité rozlohy; jeskyni se starodávnými kresbami na stěnách; nebo obdělávanou půdu se všemi druhy jedlých plodin. Má být zdůrazněna spíše úrodnost a síla života skrytá v temnotách země, než představa země jakožto studeného, neplodného kamene.
Imaginuj jak se zemní síla pohybuje skrze pentagram, naplňuje kruh, proniká tvým tělem a jakékoliv nečistoty tvoří tak nehybnými a těžkými, že z tvého těla odpadávají, aby byly následně nahrazeny čistou silou země. Udržuj tento pocit, dokud se necítíš čistý a zcela naplněn zemí.
Stejně jako v předchozích směrech se zastav a uvědom si zemní element, který jsi zvládl přenést do kruhu. Pociťuj nad tím uspokojení a ujisti se, že příště to zvládneš ještě lépe. Potom přestaň obrazy vědomě udržovat.
11. Vrácením se zpět na východ ve směru hodinových ručiček dokonči kruh, zatímco zároveň jak jdeš kreslíš čáru. Vrať se do středu kruhu a otoč se k východu.
Stojíce ve středu kruhu zkus vidět všechny čtyři krajiny najednou a cítit sílu všech čtyř elementů soustředěnou na tebe skrze pentagramy.
12. Řekni: “Přede mnou stojí Rafael; Za mnou stojí Gabriel; po mé pravici je Michael; po mé levici je
Auriel.” Jména archandělů se mají vyslovovat pronikavě.
Jakmile jsou jejich jména pronášena, má být imaginován jejich zjev. Každý z nich se má jevit jako ohromná postava na horizontu jim náležející krajiny . Máš mít jednoznačný pocit, že to jsou moudré, sami sebe vědomé bytosti ohromné síly, které ti přišly pomoci s tvou prací. Krajiny představují přirozenou (přírodní), neinteligentní sílu živlů; archandělé representují božské síly, které těmto živlům vládnou a řídí je.
Archandělé by měly mít určitou podobu, která – ve tvé mysli – představuje jejich vládu nad příslušnými elementy. Já si je představuji jako postavy v hávech barvy jejich elementu. Rafael má blond vlasy, které se pohybují neviditelným vánkem; ve své pravé ruce drží na tebe namířený vějíř, nebo dýku. Jeho obličej má orlí rysy. Gabriel má tmavé vlasy s namodralým odstínem, tmavou pleť a směrem k tobě drží stříbrný pohár. Jeho háv se zdá být pohybován neviditelným proudem. Michael má vlasy i oči jako plameny, jeho obličej nese nepatrné rysy lišky a jeho háv vypadá jako by byl utkán z ohnivých nití. Drží na tebe namířený plamenný meč. Auriel je oblečen do černého, nebo zeleného hávu. Jeho obličej je oválný a barvy ořechově hnědé. Drží disk podobný pantaklu s jednou stranou namířenou na tebe.
Imaginuj, jak ti každý z archandělů posílá skrze svou zbraň požehnání.
13.Stůj s rozpřaženýma rukama, paty od sebe. Řekni: “Okolo mne planou pentagramy…”
Náhle musíš vidět, jak kolem tebe vzplanou intenzivním jasem čtyři pentagramy a linie je spojující. Potom imaginuj kolem svého těla pátý, stejně zářící pentagram, jehož hroty jsou shodné s hlavou, rukama a chodidly. Připomeň si, že pentagram představuje vládu ducha nad čtyřmi živly a tím, že se s ním identifikuješ, uplatňuješ svou vládu. Pokus se cítit, že jsi duch spojený se čtyřmi elementy, avšak jsi nad nimi.
Řekni: “…a nade mnou září šestipaprsková hvězda!”
Jakmile vyřkneš tato slova má být tvá nálada triumfální a radostná, má být pocitem naprostého úspěchu ve snaze vzývat elementy.
Imaginuj, jak se nad tebou ve vzduchu utváří velký zlatý hexagram, stejně široký, jako je tvůj kruh.
Z každého jeho hrotu vyzařují paprsky síly. Nejnižší bod hexagramu je shodný s vrchním hrotem pentagramu vizualizovaného dříve.
Hexagram představuje planetární, neboli “nebeské” říše, které jsou nad světy živlů. Živlový duch je souhrnem, či koncentrací těchto nebeských sil. Uplatněním moci živlového ducha také vyjadřuješ svou nevázanost zákony hmotného světa a uplatňuješ tak právo vstoupit a působit v těchto vyšších říších.
Odezva
Nyní ustaň ve veškeré aktivní vizualizaci a zaujmi uvolněnou a pohodlnou pozici, buď ve stoje, nebo v sedě. Tiše se otevři silám, které jsi invokoval, naslouchaje jim svou myslí, tělem i aurou. Nic nedělej a nemysli na to, co budeš dělat za chvíli; pouze absorbuj své magické prostředí stejně tak pasivně, jako když se “pohovková brambora” dívá na televizi.
Jakmile se po chvíli zdá, že vše co se mělo stát se stalo, proveď uzavření obřadu, abys tak dokončil práci.
14. V tomto bodě je invokace efektivně dokončena. Ukončil jsi přípravu podmínek pro odezvu z astrálního světla; nyní musíš dát této odezvě příležitost, aby se projevila. Toto je zcela zásadní část jakékoliv invokace, kterou kdy budeš dělat; můžeš obdržet nějakou odezvu při provádění rituálu, ale část odezvy, která nejdůležitěji a nejpodstatněji odhaluje a rozšiřuje vědomí, přichází téměř vždy v klidné chvilce po té, co je aktivní práce ukončena.
Ukončení
15.Zopakuj “Kabalistický kříž” od bodu 1 až po bod 6.
Přeložil R.K. roku 2000
________________________________________
Dianann (c) 2001
Index CyberTempli


04 úno 2012, 15:53
Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvek: 1 ] 

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

StahovaniZaSMS Pizza Modena MP3 free download